آخرین مطالب و اخبار

  • چگونه رنگ ها درک فضاهای داخلی را تغییر میدهند؟ در این مقاله به بررسی “چگونه رنگ ها درک فضاهای داخلی را تغییر میدهند؟” می پردازیم : انسان بیشتر وقت خود را در خانه میگذراند، مطالعات نشان میدهد که ما اکنون ۸۷٪ از زندگی خود را در خانه میگذرانیم. محیط های خوشایند به طور مثبتی بر خلق و خو و سلامت روحی ساکنان آن تأثیر میگذارد، همانطور که مکان های ناخوشایند و کم نور میتوانند زندگی را ناخوشایند کنند. به همین دلیل است که هنر طراحی داخلی بسیار مهم است، حتی اگر توسط برخی از متخصصان غالباً امری جزئی تلقی گردد. هنگام طراحی داخلی ، معمار قدرت تغییر متغیرهای مهمی را ، اعم از نور مصنوعی ، نور طبیعی ، نسبت ها یا تمام این عناصر، بر تجربه …