تغییر نما – مدرن

215 بازدید

کارفرما: آقای مهندس یزدانی

سال: ۱۳۹۶

مدت زمان طراحی: ۱۵ روز

موقعیت: تهران – جنت آباد

طراحی نمای ساختمان توسط گروه تخصصی هانس ، این ساختمان کاربری مسکونی دارد با چهار طبقه ، سبک نما این مدرن میباشد.
این ساختمان حدود ۱۵ ساله میباشد و نوسازی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود باید انجام میشد.