محوطه

157 بازدید

کارفرما: آقای مهندس خلیل پور

سال: ۱۳۹۹

مدت زمان طراحی و اجرا: ۳ هفته

منطقه: تهران – ده ونک

تبدیل یک فضای بی استفاده به فضایی دلنشین برای کارمندان و استادان مجموعه تام لند

این فضا جهت استراحت کارمندان و استادان این مجموعه طراحی و اجرا شد .