سالن آمفی تئاتر

291 بازدید

کارفرما: آقای مهندس شیوایی

سال: ۱۳۹۶

مدت زمان طراحی: ۱۰ روز

منطقه: قم – هتل ناجا

گروه معماری هانس با توجه به رزومه خود با تعداد زیادی از ارگان های دولتی همکاری داشته است.
طراحی  سالن آمفی تئاتر هتل ناجای قم توسط تیم هانس در سال ۱۳۹۶ انجام شد.