واحد مسکونی – کلاسیک

346 بازدید

کارفرما: آقای زیارتی

سال: ۱۳۹۷

مدت زمان اجرا: ۲۰روز

منطقه: تهران – الهیه

واحد مسکونی ۲۲۰ متری نوساز
ما در گروه معماری هانس برای تبدیل این فضا به فضایی کلاسیک از قاب بندی های چوبی استفاده کردیم و در نهایت با اضافه کردن مبلمان کلاسیک فضایی دلنشین برای کارفرما ایجاد کردیم .