نما کلاسیک – چابهار

171 بازدید

کارفرما: آقای دکتر حسینی

سال: ۱۳۹۶

مدت زمان اجرا: ۴ ماه

موقعیت: چابهار

طراحی نمای ساختمان توسط گروه تخصصی هانس ، این ساختمان کاربری مسکونی دارد با سه طبقه واقع در چابهار ، سبک نما این

کلاسیک میباشد.
طراحی این نما با توجه به پروسه نسبتا طولانی به دلیل جلب نظر کارفرما ، در نهایت تبدیل به پروژه ای مطلوب برای ما و کارفرما شد .